Jak przygotować dziecko do wizyty u logopedy (wersja word) (wersja pdf)

Kilka słów o pionizacji języka (wersja word) (wersja pdf)

Metody wspomagające terapię logopedyczną (wersja word) (wersja pdf)

Procedura wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się – Dysleksja- prezentacja

Słownik pojęć używanych podczas opracowywania opinii i orzeczeń (wersja word) (wersja pdf)

Wybrane zaburzenia rozwojowe wieku przedszkolnego Wybrane zaburzenia rozwojowe wieku przedszkolnego (prezentacja)

Wczesna diagnoza autyzmu Wczesna diagnoza autyzmu-Kiedy udać się do specjalisty

Prawidłowy rozwój dziecka od 0 do 3 roku życia – Prawidłowy rozwój dziecka w wieku od 0 do 3 roku życia

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? (wersja word) (wersja pdf)

Lateralizacja i jej wpływ na funkcjonowanie dziecka: LATERALIZACJA(wersja pdf) LATERALIZACJA-prezentacja

Jak wspierać w rozwoju dziecko nieśmiałe – wskazówki dla rodziców.

Pomoc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową w realizacji zadań domowych i szkolnych.

Gdy rodzice się rozwodzą… (wersja pdf(wersja word)

Bajki i bajeczki – czytajmy dzieciom. (wersja pdf) (wersja word)

Autyzm.(wersja pdf) (wersja word)

Charakterystyka okresu dorastania.(wersja pdf) (wersja word)

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy.(wersja pdf)

Emocje naszych dzieci.(wersja pdf) (wersja word)

Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi u dzieci?(wersja pdf) (wersja word) 

Jak uczyć dziecko?(wersja pdf) (wersja word)

Jąkanie. (wersja pdf) (wersja word)

Neurofizjologiczny rozwój dziecka w 1 roku życia. (wersja pdf)

Wady wymowy.(wersja pdf) (wersja word)

Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka.(wersja pdf)

Rewalidacja indywidualna.(wersja pdf) (wersja word)

Stymulacja logopedyczna dziecka.(wersja pdf) (wersja word)

Wskazówki do ćwiczeń ortograficznych.(wersja pdf) (wersja word)

Zaburzenia emocjonalne.(wersja pdf) (wersja word)

Zachowania suicydalne.(wersja pdf) (wersja word)

Zespół Downa.(wersja pdf) (wersja word)

Uczenie się właściwych zachowań i budowanie kompetencji społecznych. (wersja pdf) (wersja word)

Wartości w życiu codziennym młodzieży – artykuł. (wersja pdf) (wersja word)

„Przełącz się na wartości” – program profilaktyczny dla młodzieży.  (wersja pdf)  (wersja word)

Warsztaty psychoedukacyjne „Wartości w życiu społecznym i codziennym”.  (wersja pdf) (wersja word)

Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży. (wersja pdf) (wersja word)

Upośledzenie podział według stopnia. (wersja pdf) (wersja word)

Odmowa chodzenia do szkoły. (wersja pdf) (wersja word)

Wskazania dla rodziców. (wersja pdf) (wersja word)

Definicja i główne założenia teorii Integracji Sensorycznej.  (wersja pdf) (wersja word)

Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej.  (wersja pdf) (wersja word)

Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej w autyzmie.  (wersja pdf) (wersja word)

Afazja dzięcięca (wersja pdf) (wersja word)

Opóźniony rozwój mowy czynnej artykuł (wersja pdf) (wersja word)