Aktualności

„Trening pewności siebie”- zajęcia warsztatowe

(2 spotkania po 5h lekcyjnych dla dzieci plus spotkanie dla rodziców)

 • Jest to program warsztatowy – czas trwania to 10h lekcyjnych na grupę warsztatową (podzielony na dwa dni). Program jest przeznaczony dla dzieci, które doświadczają lub doświadczyły przemocy rówieśniczej.
 • Celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów radzenia sobie z nękaniem, wyśmiewaniem, czy prześladowaniem.
 • Trening odbędzie się w ferie zimowe w godzinach porannych.
 • Trening przewidziany dla dzieci z klas III-V oraz VI-VII.
 • Zajęcia dla dzieci z kl. III-V odbędą się 29.01 i 31.01. 2024.
 • Zajęcia dla dzieci z kl. VI-VII odbędą się 05.02 i 07.02. 2024.

Jeśli ten problem dotyczy Twojego dziecka pobierz i uzupełnij zgłoszenie i pozostaw je w sekretariacie Poradni do 25.01.2024r.

ZAPRASZAMY!

Zgłoszenie dziecka na Trening Pewności Siebie- zgłoszenie (wersja word)

Trening Pewności siebie- zgłoszenie (wersja pdf)

 

 

             Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w szkoleniu on-line pt. „Procedura wydawania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubartowie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się.” Spotkanie zostanie poprowadzone przez Panią Ewę Kowalczyk oraz Monikę Dybałę – pedagożki pracujące w naszej Poradni. Szkolenie rozpocznie się 22.01.2024r. o godzinie 16.00.

           Udział w wydarzeniu będzie możliwy za pomocą linku (na platformie Google Meet), w który należy kliknąć (dołączanie będzie możliwe w godzinach 15:45-16:00): https://meet.google.com/pov-nwip-xsf

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą prawidłowego rozwoju dziecka w okresie od 0 do 3 roku życia, opracowaną przez panią psycholog Katarzynę Nicpoń.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie serdecznie zaprasza nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz zainteresowanych specjalistów przedszkoli oraz szkół podstawowych do udziału w szkoleniu online pt. “Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie”, które poprowadzi psycholog i terapeuta SI, Patrycja Walenciuk.
Szkolenie odbędzie się 11 maja 2023r. w godzinach 12:30-14:00.
Udział w wydarzeniu będzie możliwy za pomocą linku (na platformie Google Meet) dostępnego na stronie poradni w zakładce “Aktualności” oraz na Facebooku Poradni, w który należy kliknąć (dołączanie będzie możliwe w godzinach 12:15-12:30).
Dla chętnych będzie możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale w szkoleniu w sekretariacie poradni (szczegóły na wydarzeniu).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie serdecznie zaprasza nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i ponadpostawowych do udziału w konferencji online pt. “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży- diagnoza i profilaktyka”.

Konferencja odbędzie się 9 maja 2023r. w godzinach 17.00-20.00. Udział w wydarzeniu będzie możliwy za pomocą linku (na platformie Google Meet) Meet – bmr-fuad-mbi (google.com) w który należy kliknąć (dołączanie będzie możliwe w godzinach 16.45-17.00). Będzie on również dostępny na Facebooku Poradni.

Poniżej harmonogram konferencji i jej prelegenci:

 1. 17.00-17.15-wystąpienie Pani Dyrektor – Lilla Jedut
 2. 17.15.-18.00- prelekcja-dr Michał Krzystanek- psychiatra dziecięcy,

Temat: „Diagnoza zaburzeń psychicznych u dzieci” 

 1. 18.00-18.15- pytania do prowadzącego
 2. 18.15-19.00-mgr Patrycja Gajowniczek – psycholog

Temat: “Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży”

 1. 19.00-19.45 mgr Joanna Pilarczyk- psycholog

Temat: “Skuteczne działania profilaktyczne prowadzone na poziomie szkoły w celu zapobiegania zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży” 

 1. 19.45-20.00- pytania do prowadzących
 2. 20.00- zakończenie.

 

Dla chętnych będzie możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale w konferencji w sekretariacie poradni (szczegóły na wydarzeniu).

 

Serdecznie zapraszamy!    

W dniu 02.03.2023 odbyło się spotkanie z pedagogami z powiatu lubartowskiego w ramach „Sieci współpracy”. Na spotkaniu przedstawiono problematykę zaburzeń mowy u dzieci o podłożu neurologicznym. Temat prelekcji „Uczeń z afazją”. Zapraszamy do zapoznania się z tym tematem klikając w poniższą prezentację.

Uczeń z afazją – prezentacja

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna informuje, iż nie ma możliwości rozpoznania dysleksji rozwojowej i dyskalkulii oraz wydania opinii w klasie VIII szkoły podstawowej oraz klasie IV szkoły ponadpodstawowej, jeśli uczeń zgłasza się na badania w poradni po raz pierwszy.

Podyktowane jest to rzetelnością procesu diagnostycznego, który wymaga min. 2 lat ze względu na konieczność przeprowadzenia badań kontrolnych po ok. roku, a między jednym badaniem a drugim powinna być prowadzona praca terapeutyczna.

Kochane Dzieci odwiedzające naszą Poradnię!

Już za miesiąc będzie najpiękniejszy czas w roku- Święta Bożego Narodzenia.

Czas pomyśleć o dekoracjach choinkowych.

Ogłaszamy konkurs na najbardziej samodzielną i pomysłową ozdobę na choinkę. Należy ją wykonać i nagrać krótki filmik, na którym dziecko swą pracę prezentuje śpiewając fragment ulubionej kolędy.

Filmik przesyłamy w wiadomości prywatnej na Messenger Poradni do 16 grudnia. Dekoracje choinkowe dzieci przynoszą do naszej placówki i wieszają na poradnianej choince. Najbardziej kreatywne i samodzielnie wykonanie ozdoby i kolędy zostanie nagrodzone.

 

Wyniki konkursu – przed Wigilią.

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067542833310

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubartowie zaprasza na prelekcję dla rodziców.

Temat: „Wczesna interwencja logopedyczna. Rozpoznawanie trudności, ich przyczyn i sposoby radzenia sobie w kontekście różnych wad wymowy”

 

 

Termin: 20.10.2022 r.                o g. 14.00

 

Prowadzący: mgr Sylwia Krakowiak

 

 logopeda

Slajd1Slajd2

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Rusza nabór do grup terapeutycznych dla uczniów w edukacji wczesnoszkolnej!!!
Trening umiejętności społecznych dla dzieci z klas I-III. Planowany start Październik!

Drodzy Rodzice,
jeśli chcecie wesprzeć umiejętności społeczne Waszego dziecka, trening jest wyjątkowym programem. Grupa będzie prowadzona przez 2 psychologów z certyfikatem Trenera TUS w odstępach tygodniowych (czwartki 17-18.30).
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest jedną z technik uczenia się umiejętności społecznych w praktyce. TUS przeznaczony jest dla dzieci, które mają problemy w funkcjonowaniu społecznym.
Celem zajęć jest nabycie użytecznych i konstruktywnych zachowań. Podczas TUS dziecko ma szansę rozwijać wiele różnych umiejętności, takich jak: praca w grupie, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia sobie z emocjami, umiejętności komunikacyjne czy przestrzeganie zasad i wiele innych.

Dla kogo?
Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, a także dla dzieci stosujących agresję, mających trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi, nieśmiałych, wycofanych, z objawami lęku. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Podczas zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych modelujemy u dzieci postawę:
• właściwego rozumienia i nazywania przeżywanych emocji,
• bezpiecznego przeżywania i prawidłowego reagowania na doświadczane emocje,
• informowania innych o własnych uczuciach i potrzebach,
• poczucia własnej wartości i samoakceptacji,
• samokontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
• asertywności oraz umiejętności przyjmowania i wyrażania krytyki,
• poszanowania reguł, zasad i norm społecznych,
• współpracy i nawiązywania relacji w grupie,
• wykorzystywania mocnych stron, mówienia i przyjmowania komplementów,
• odpowiedzialności, chęci niesienia pomocy oraz empatii.
TUS jest to cykl 8 spotkań, trwających po 90 minut.

Prosimy składać wnioski do Poradni w sekretariacie.

UWAGA! KONKURS!
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w konkursie:
„Zagadki zwierzątek”.
Zadaniem uczestnika jest wybranie jednego, z wymienionych poniżej, zwierzątka, zaprezentowanie sposobu jego poruszania się oraz krótkiej zagadki werbalnej dla jury o tym zwierzątku (dla dzieci słabiej mówiących lub niepolskojęzycznych- zamiast zagadki, wypowiedzenie odgłosów wydawanych przez to zwierzę).
Zwierzęta konkursowe: żaba, bocian, kot, wąż, rak, kaczka, ślimak.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Uczestnicy- dzieci w wieku przedszkolnym mieszkające na terenie powiatu lubartowskiego.
2. W konkursie biorą udział filmiki długości do pół minuty załączone w komentarzu do powyższego posta.
3. Termin nadsyłania filmików- do 31 marca 2022roku.
4. Jury (w składzie: rehabilitant, pedagog, logopeda) ocenia precyzję ruchów, poprawność werbalną, poprawną konstrukcję logiczną zagadki (jest to forma odwróconej definicji) oraz jej oryginalność i kreatywne ujęcie. Zagadka może być rymowanką, ale nie jest to obowiązkowe.
5. Dla najciekawszych twórców zagadek- atrakcyjne nagrody!!
Przykładowa zagadka:
„ Co to jest:
Szczeka, merda ogonkiem i cztery łapy ma,
więc pewnie wiesz, że na myśli mam…………………”.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z komunikatem MEiN wsparcia dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – znajdują się one w zakładce „Orzecznictwo”.

bezpośredni link do strony internetowej: Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)