Pracujemy w zespole: 8 psychologów, 9 pedagogów, 4 logopedów, 1 rehabilitant a także 3 osoby obsługi administracyjnej.

HARMONOGRAM PRACY

            Pracowników PPP w Lubartowie obowiązujący od 04.09.2023r.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Pilarczyk Joanna Dyrektor
2. Dejko Aleksandra Psycholog 13-18 8-13 13-18 8-13 8-13
3. Ochmańska-Staszek Beata Pedagog 8-13 13-17 8-13 14-18
4. Nicpoń Katarzyna Psycholog 8-13 13-16 8-13 14-18 8-11
5. Maciąg Katarzyna Pedagog 13-17 8-14 13-17 8-13 12-17
6. Walenciuk Patrycja Psycholog 8-11 13-17 8-13 14-18 8-16
7. Dybała Monika Pedagog 14-18 8-11 8-13

14-17

8-13 8-13
8. Lewtak Marlena Pedagog 13-18 —– —- 8-13 —–
9. Podleśna Wioleta Psycholog 8-13 14-17 8-11 14-18 8-13
10. Serwin Dorota Pedagog 8-13 10-16 8-13 14-18 13-16
11. Piskorska Julita Psycholog 14-18 8-13 14-17 8-13 10-13
12. Flasińska Katarzyna Psycholog 13-18 8-13 14-18 8-13 13-18
13. Kowalczyk Ewa Pedagog 10-13 13-18 —- 14-18 8-13
14. Gajowniczek Patrycja Psycholog 8-13 14-17 8-13 10-18 13-16
15. Struk Małgorzata Pedagog 14-18 8-13 14-17 8-13 8-13
16. Pomian-Zbiciak Elżbieta Psycholog 14-18 8-13 14-18 8-13 10-16
17. Dobrowolska Katarzyna Pedagog —– ——- —— 14-18 —–
18. Zygrent Sylwia Pedagog 8-11 —- —- 14-18 13-16
19. Płazieńska Arletta Rehabilitant 8-12 13-17 9-13 14-18 9-13
20. Grunwald Magdalena Logopeda 8-13 13-16 8-13 14-18 8-11
21. Jakubik-Nowakowska Anna Logopeda 14-18 8-12 13-17 9-13 11-15
22. Piekarczyk Marlena Logopeda 8-12 13-17 8-12 14-18 8-12
23. Puchacz Klaudia Logopeda 14-18 8-13 13-17 9-13 12-15

 

„Godziny dostępności”

Zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela – Nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obowiązują godziny dostępności.

Zamieszczamy poniżej harmonogram i zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu w wyznaczonych godzinach.

 

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Dzień tygodnia Godziny
1. Pilarczyk Joanna Dyrektor  poniedziałek  12-14
2. Dejko Aleksandra Psycholog  wtorek 13-14
3. Ochmańska-Staszek Beata Pedagog  wtorek 13-14
4. Nicpoń Katarzyna Psycholog  —– —–
5. Maciąg Katarzyna Pedagog  środa  12-13
6. Walenciuk Patrycja Psycholog poniedziałek 11-12
7. Dybała Monika Pedagog wtorek 11-12
8. Lewtak Marlena Pedagog
9. Podleśna Wioleta Psycholog  środa 11-12
10. Serwin Dorota Pedagog  poniedziałek 13-14
11. Piskorska Julita Psycholog —— —–
12. Flasińska Katarzyna Psycholog  środa 13-14
13. Kowalczyk Ewa Pedagog poniedziałek 9-10
14. Gajowniczek Patrycja Psycholog piątek 12-13
15. Struk Małgorzata Pedagog środa 17-18
16. Pomian-Zbiciak Elżbieta Psycholog piątek 9-10
17. Dobrowolska Katarzyna Pedagog  —— ——
18. Zygrent Sylwia Pedagog czwartek /2 tyg. 13-14
18. Płazieńska Arletta Rehabilitant poniedziałek 12-13
19. Grunwald Magdalena Logopeda środa 13-14
20. Jakubik-Nowakowska Anna Logopeda piątek 10-11
21. Piekarczyk Marlena Logopeda  piątek  12-13
22. Puchacz Klaudia Logopeda czwartek

piątek

10.20-10.50

11-11.30