1. Ankieta-wstępnej-kwalifikacji – należy ją wypełnić przed wizytą w Poradni.
 2. Ankieta-aktualizacyjna – należy ją wypełnić przed kolejnymi wizytami w Poradni.
 3. Zgłoszenie dziecka na badanie (wersja pdf) (wersja word)
 4. Wniosek o wydanie opinii (wersja pdf) (wersja word)
 5. Wniosek o wydanie orzeczenia (wersja pdf) (wersja word)
 6. Zaświadczenia lekarskie:
 7. – Zaświadczenie lekarskie ( dla potrzeb kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju) (wersja pdf) (wersja word)
 8. – Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dla ucznia pobierającego naukę zawodu (wersja pdf) (wersja word)
  – Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb nauczania indywidualnego (wersja pdf)(wersja word)
 9. Wniosek na terapię lub zajęcia w PPP (wersja pdf) (wersja word)
 10. Wniosek o wydanie kserokopii (wersja pdf) (wersja word)
 11. Opinia nauczyciela o uczniu zdolnym (wersja pdf) (wersja word)
 12. Opinia nauczyciela o uczniu (wersja pdf) (wersja word)
 13. Wniosek o przeprowadzenie badań przesiewowych na terenie szkoły  (wersja pdf) (wersja word)
 14. Wniosek o zakwalifikowanie dziecka do programu „Za życiem” (wersja pdf) (wersja word)
 15. Wniosek rodziców / prawnych opiekunów o zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wersja pdf) (wersja word)