Wzory wniosków o wydanie orzeczenia dla dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

UA_wniosek o wydanie orzeczenia

RU_wniosek o wydanie orzeczenia

PL_wniosek o wydanie orzeczenia

 

1. Ankieta-wstępnej-kwalifikacji – należy ją wypełnić przed wizytą w Poradni.
2. Ankieta-aktualizacyjna – należy ją wypełnić przed kolejnymi wizytami w Poradni.

3. Zgłoszenie dziecka na badanie (wersja pdf) (wersja word)

4. Wniosek o wydanie opinii (wersja pdf) (wersja word)

4a. Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy (wersja pdf)  (wersja word)

5. Wniosek o wydanie orzeczenia (wersja pdf(wersja word)

6. Zaświadczenia lekarskie:
– Zaświadczenie lekarsie w sprawie zindywidualizowanej scieżki kształcenia (wersja pdf) (wersja word)
– Zaświadczenie lekarskie ( dla potrzeb kształcenia specjalnego, zajęć rew-wych i WWR) (wersja pdf) (wersja word)
– Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dla ucznia pobierającego naukę zawodu (wersja pdf) (wersja word)
– Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb nauczania indywidualnego (wersja pdf) (wersja word)

7. Wniosek na terapię lub zajęcia w PPP (wersja pdf) (wersja word)

8. Wniosek o wydanie kserokopii (wersja pdf) (wersja word)

9. Opinia nauczyciela o uczniu zdolnym (wersja pdf) (wersja word)

10. Opinia nauczyciela o uczniu (wersja pdf) (wersja word)

11. Wniosek o przeprowadzenie badań przesiewowych na terenie szkoły  (wersja pdf) (wersja word)

12. Wniosek o zakwalifikowanie dziecka do programu „Za życiem” (wersja pdf) (wersja word)

13. Wniosek rodziców / prawnych opiekunów o zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wersja pdf) (wersja word)