Aktualności

Kochane Dzieci odwiedzające naszą Poradnię!

Już za miesiąc będzie najpiękniejszy czas w roku- Święta Bożego Narodzenia.

Czas pomyśleć o dekoracjach choinkowych.

Ogłaszamy konkurs na najbardziej samodzielną i pomysłową ozdobę na choinkę. Należy ją wykonać i nagrać krótki filmik, na którym dziecko swą pracę prezentuje śpiewając fragment ulubionej kolędy.

Filmik przesyłamy w wiadomości prywatnej na Messenger Poradni do 16 grudnia. Dekoracje choinkowe dzieci przynoszą do naszej placówki i wieszają na poradnianej choince. Najbardziej kreatywne i samodzielnie wykonanie ozdoby i kolędy zostanie nagrodzone.

 

Wyniki konkursu – przed Wigilią.

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067542833310

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubartowie zaprasza na prelekcję dla rodziców.

Temat: „Wczesna interwencja logopedyczna. Rozpoznawanie trudności, ich przyczyn i sposoby radzenia sobie w kontekście różnych wad wymowy”

 

 

Termin: 20.10.2022 r.                o g. 14.00

 

Prowadzący: mgr Sylwia Krakowiak

 

 logopeda

Slajd1Slajd2

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Rusza nabór do grup terapeutycznych dla uczniów w edukacji wczesnoszkolnej!!!
Trening umiejętności społecznych dla dzieci z klas I-III. Planowany start Październik!

Drodzy Rodzice,
jeśli chcecie wesprzeć umiejętności społeczne Waszego dziecka, trening jest wyjątkowym programem. Grupa będzie prowadzona przez 2 psychologów z certyfikatem Trenera TUS w odstępach tygodniowych (czwartki 17-18.30).
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest jedną z technik uczenia się umiejętności społecznych w praktyce. TUS przeznaczony jest dla dzieci, które mają problemy w funkcjonowaniu społecznym.
Celem zajęć jest nabycie użytecznych i konstruktywnych zachowań. Podczas TUS dziecko ma szansę rozwijać wiele różnych umiejętności, takich jak: praca w grupie, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia sobie z emocjami, umiejętności komunikacyjne czy przestrzeganie zasad i wiele innych.

Dla kogo?
Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, a także dla dzieci stosujących agresję, mających trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi, nieśmiałych, wycofanych, z objawami lęku. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Podczas zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych modelujemy u dzieci postawę:
• właściwego rozumienia i nazywania przeżywanych emocji,
• bezpiecznego przeżywania i prawidłowego reagowania na doświadczane emocje,
• informowania innych o własnych uczuciach i potrzebach,
• poczucia własnej wartości i samoakceptacji,
• samokontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
• asertywności oraz umiejętności przyjmowania i wyrażania krytyki,
• poszanowania reguł, zasad i norm społecznych,
• współpracy i nawiązywania relacji w grupie,
• wykorzystywania mocnych stron, mówienia i przyjmowania komplementów,
• odpowiedzialności, chęci niesienia pomocy oraz empatii.
TUS jest to cykl 8 spotkań, trwających po 90 minut.

Prosimy składać wnioski do Poradni w sekretariacie.

UWAGA! KONKURS!
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w konkursie:
„Zagadki zwierzątek”.
Zadaniem uczestnika jest wybranie jednego, z wymienionych poniżej, zwierzątka, zaprezentowanie sposobu jego poruszania się oraz krótkiej zagadki werbalnej dla jury o tym zwierzątku (dla dzieci słabiej mówiących lub niepolskojęzycznych- zamiast zagadki, wypowiedzenie odgłosów wydawanych przez to zwierzę).
Zwierzęta konkursowe: żaba, bocian, kot, wąż, rak, kaczka, ślimak.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Uczestnicy- dzieci w wieku przedszkolnym mieszkające na terenie powiatu lubartowskiego.
2. W konkursie biorą udział filmiki długości do pół minuty załączone w komentarzu do powyższego posta.
3. Termin nadsyłania filmików- do 31 marca 2022roku.
4. Jury (w składzie: rehabilitant, pedagog, logopeda) ocenia precyzję ruchów, poprawność werbalną, poprawną konstrukcję logiczną zagadki (jest to forma odwróconej definicji) oraz jej oryginalność i kreatywne ujęcie. Zagadka może być rymowanką, ale nie jest to obowiązkowe.
5. Dla najciekawszych twórców zagadek- atrakcyjne nagrody!!
Przykładowa zagadka:
„ Co to jest:
Szczeka, merda ogonkiem i cztery łapy ma,
więc pewnie wiesz, że na myśli mam…………………”.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z komunikatem MEiN wsparcia dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – znajdują się one w zakładce „Orzecznictwo”.

bezpośredni link do strony internetowej: Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

          Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne działanie w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10!”, służące pomocy przyszłym absolwentom szkół podstawowych w wyborze dalszego etapu kształcenia – „Tydzień wyboru drogi kształcenia”, który odbędzie się w dniach od 7 do 11 marca 2022 r..

         W ramach tej akcji dajemy uczniom klas VIII szkoły podstawowej i ich rodzicom możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcą zawodowym naszej Poradni, który będzie dyżurował pod   numerem telefonu 81 855 22 68 w poniedziałek , wtorek, czwartek w godz. 8-12 i w piątek 14-18.
Uczniowie i ich rodzice będą mieli również możliwość porozmawiania z innymi wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Proponowana sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 7 do 11 marca 2022r., w godzinach od 14.00 do 18.00.
Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

  1. 781 701 533
  2. 500 303 388
  3. 509 731 851
  4. 736 231 037
  5. 883 848 356
  6. 533 315 190
  7. 668 356 436

Zapraszamy w szczególności Uczniów klas VIII oraz ich Rodziców do kontaktu.
Chcemy także poinformować Państwa o wsparciu dla uczniów i ich rodziców w formie informatora o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023, przy pomocy którego wyszukać można szkoły/klasy/zawody w województwie lubelskim, wraz z materiałami promującymi. Zachęcamy do korzystania z tej wyszukiwarki pod adresem https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php.
W ramach proponowanej akcji „Tydzień wyboru drogi kształcenia”, w dniach i godzinach podanych wyżej będą dyżurować także doradcy zawodowi/osoby odpowiadające za rekrutację w szkołach kształcących w zawodach. Uczniowie i rodzice zainteresowani bezpośrednio szkołą lub zawodem, będą mogli dzwonić wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych.

Zapraszamy do skorzystania z tych możliwości.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie uruchamia punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób narodowości ukraińskiej.

Będzie tu można otrzymać informacje dotyczące usług jakie świadczy Poradnia w zakresie edukacji: m.in. uzyskaniu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, nauki języka polskiego w szkołach, wsparcia procesu adaptacji. W tym punkcie przyjmuje psycholog lub pedagog oraz osoba posługująca się językiem ukraińskim.

Poradnia świadczy kompleksową pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz diagnostyczną: dzieciom i młodzieży z Powiatu Lubartowskiego. Poszczególne formy pomocy obejmują działalność diagnostyczną, terapeutyczną i wspierającą z dziedziny pedagogiki, psychologii, logopedii i terapii integracji sensorycznej.

Informacje można uzyskać pod numerem: 81 8552268, 509720129 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Można zgłosić się do punktu w każdy czwartek w godz. 17.00-18.00.

 

Психологічно-педагогічний Центр в Любартові відкриває Інформаційно-Консультаційний Центр для українців.

В ньому можна отримати безкоштовно послуги психологічно-педагогічної підтримки, науки польської мови в школах, підтримки на етапі процесу адаптації.

В Центрі прийматимуть психолог, педагог і перекладач. Центр надаватиме комплексну допомогу психологічно-педагогічну чи діагностичну дітям і молоді з Повіту Любартовського. Системні форми допомоги обійматимуть діяльність діагностичну, терапевтичну і підтримку з розділів педагогіки, психології, логопедії та терапії і терапії сенсорної інтеграції.

Інформація знаходиться за номером – 818552268, 509720129

Від понеділка до п’ятниці з 8.00 – 17.00 Заняття відбуватимуться в четвер від 17.00 до 18.00

 

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele !
            Udzielamy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu lubartowskiego – bezpośrednio, telefonicznie lub mailowo.

Każdą wizytę w Poradni prosimy uzgadniać telefonicznie pod numerem: 81 555 22 68 w godzinach 8.00-17.00.

Poza godzinami pracy Poradni możliwe jest uzyskanie pomocy m.in. pod następującymi numerami:

Punkt Interwencji kryzysowej przy Powiatowym centrum Pomocy rodzinie w Lubartowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub telefonicznie pod numerem 818543329 wew 30.

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli – Fundacja Itaka: 800 080 222

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (w godzinach 12.00-2.00): 116 111

Całodobowy telefon zaufania  Rzecznika Praw Dziecka (dla dzieci i młodzieży): 800 12 12 12

Pod poniższym linkiem można uzyskać pomoc poprzez całodobowy czat:

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

 

Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie przyłącza się do akcji, mającej na celu pomoc Ukrainie, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

Zbiórka prowadzona jest w dawnym budynku straży pożarnej przy ul. Jana Pawła II 14 w godz. 10-15.

Zbierane są następujące rzeczy:

-trwałą żywność o długim czasie przydatności (czyli: mąkę, kaszę, ryż, cukier, makaron, olej, konserwy i przetwory warzywno-owocowe, herbatę, kawę, itp.),

– wodę butelkowaną,

– środki czystości i higieny osobistej (m.in. mydło, pasty i szczoteczki do zębów, żele i płyny pod prysznic, proszek do prania w małych opakowaniach, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, papier toaletowy, płyny do mycia naczyń, płyny dezynfekcyjne oraz artykuły higieniczne dla kobiet),

– ręczniki, nową odzież, buty,

– pościel, śpiwory, materace, karimaty.

– strona ukraińska bardzo prosi też o agregaty prądotwórcze.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.facebook.com/PowiatLubartowskiSerwisInformacyjny

 

Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

Szanowni Państwo,

           w związku z rozpoczętą procedurą opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Lubartowskim bardzo prosimy mieszkańców o wypełnienie anonimowej ankiety w celu uzyskania danych na temat najważniejszych według państwa problemów społecznych w naszym powiecie. Zapraszamy i z góry dziękujemy!

Link do ankiety:

http://www.profitest.pl/s/42801/VPnYI7X5