Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (należy kliknąć w poniższy link)

Oferta Poradni na 22.09.2022

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Rusza nabór do grup terapeutycznych dla uczniów w edukacji wczesnoszkolnej!!!
Trening umiejętności społecznych dla dzieci z klas I-III. Planowany start Październik!

Drodzy Rodzice,
jeśli chcecie wesprzeć umiejętności społeczne Waszego dziecka, trening jest wyjątkowym programem. Grupa będzie prowadzona przez 2 psychologów z certyfikatem Trenera TUS w odstępach tygodniowych (czwartki 17-18.30).
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest jedną z technik uczenia się umiejętności społecznych w praktyce. TUS przeznaczony jest dla dzieci, które mają problemy w funkcjonowaniu społecznym.
Celem zajęć jest nabycie użytecznych i konstruktywnych zachowań. Podczas TUS dziecko ma szansę rozwijać wiele różnych umiejętności, takich jak: praca w grupie, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia sobie z emocjami, umiejętności komunikacyjne czy przestrzeganie zasad i wiele innych.

Dla kogo?
Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, a także dla dzieci stosujących agresję, mających trudności w nawiązywaniu
kontaktu z innymi ludźmi, nieśmiałych, wycofanych, z objawami lęku. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Podczas zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych modelujemy u dzieci postawę:
• właściwego rozumienia i nazywania przeżywanych emocji,
• bezpiecznego przeżywania i prawidłowego reagowania na doświadczane emocje,
• informowania innych o własnych uczuciach i potrzebach,
• poczucia własnej wartości i samoakceptacji,
• samokontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
• asertywności oraz umiejętności przyjmowania i wyrażania krytyki,
• poszanowania reguł, zasad i norm społecznych,
• współpracy i nawiązywania relacji w grupie,
• wykorzystywania mocnych stron, mówienia i przyjmowania komplementów,
• odpowiedzialności, chęci niesienia pomocy oraz empatii.
TUS jest to cykl 8 spotkań, trwających po 90 minut.

Prosimy składać wnioski do Poradni w sekretariacie.