Pracujemy w zespole: 9 psychologów, 8 pedagogów i 4 logopedów, a także 3 osoby obsługi administracyjnej.

HARMONOGRAM PRACY

            Pracowników PPP w Lubartowie obowiązujący od 01.09.2021r.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Jedut Lilla Dyrektor Z.O.
2. Bugała Jolanta Psycholog 8-13 12-16 14-18 13-17 8-11
3. Błachut Iwona Psycholog 14-18 8-13 10-13 8-12 13-17
4. Florek 
Wioletta
Psycholog 8-13 13-18 8-11 13-17 12-15
5. Dobrowolska
Katarzyna
Pedagog 14-18 13-17 8-12 8-12 8-12
6. Gajowniczek Patrycja Psycholog 14-18 8-13 10-13 8-12 13-17
7. Struk Małgorzata Pedagog 8-12 14-18 8-12 13-17 8-12
8. Fiutka Dorota Pedagog 8-12 8-12 13-17 8-12 14-18
9. Pilarczyk Joanna Psycholog 8-13 13-18 8-11 13-17 10-13
10. Dybała Monika Pedagog 8-12 14-18 8-12 13-17 13-17
11. Czerwonka Patrycja Psycholog  14-18 8-12 8-13 9-12 13-17
12. Kulawczuk Alicja Psycholog —- 8-13 14-18 9-12 8-13
13. Kowalczyk Ewa Pedagog 14-18 8-12 13-17 13-17 8-12
14. Nakonieczna Ewa Pedagog 8-12 8-12 8-12 13-17 14-18
15. Katarzyna Nicpoń Psycholog 14-18 8-13 13-17 8-12 8-11
16. Zbiciak Alicja Psycholog 8-13 14-18 8-13 13-16  10-13
17. Ochmańska-Staszek Beata Pedagog  13-18 8-12 —- 8-12  13-17
18. Ryszkowska Renata Rehabilitant 8-12 13-18 8-12 13-16 11-15
19. Grunwald Magdalena Logopeda 14-18 13-17 8-12 8-12 8-12
20. Krakowiak Sylwia Logopeda 13-18 8-11 13-17 8-12 8-12
21. Piekarczyk Marlena Logopeda 8-12 14-18 8-172 13-17 12-16
22. Kaczor-Dziewa Justyna Logopeda 9-13 8-13 14-18 13-17 12-15