Pracujemy w zespole: 9 psychologów, 8 pedagogów i 4 logopedów, a także 4 osoby obsługi administracyjnej.

HARMONOGRAM PRACY

            Pracowników PPP w Lubartowie obowiązujący od 02.09.2019r.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Jedut Lilla Dyrektor Z.O.
2. Bugała Jolanta Psycholog 9-12 14-18 12-16 13-17 815-1315
3. Błachut Iwona Psycholog 14-18 8-13 8-11 8-12 13-17
4. Florek 

Wioletta

Psycholog 8-11 14-18 8-13 13-17 12-16
5. Dobrowolska

Katarzyna

Pedagog 14-18 8-12 13-17 8-12 8-12
6. Gajowniczek Patrycja Psycholog 14-18 8-11 8-13 8-12 13-17
7. Struk Małgorzata Pedagog 8-12 14-18 8-12

 

13-17 8-12
8. Fiutka Dorota Pedagog 14-17 8-12

 

8-12 8-12 13-17
9. Pilarczyk Joanna Psycholog 14-18 9-12 13-17 8-12 8-13
10. Serwin Dorota Pedagog 12-16 8-12 14-18 8-12 13-17
11. Czerwonka Patrycja Psycholog  14-18 13-17 9-12 13-17 8-13
12. Stańczyk Halina Psycholog 8-11 14-18 8-13 13-17 12-16
13. Kowalczyk Ewa Pedagog 14-18 8-12 13-17 8-12 8-12
14. Nakonieczna Ewa Pedagog 8-12 14-18 8-12 13-17 12-16
15. Małgorzata Białek Psycholog 14-18 8-13 13-17 8-12 8-11
16. Zbiciak Alicja Psycholog 9-12 8-13 13-18 13-17     —-
17. Ochmańska-Staszek Beata Pedagog        — 8-12 8-12 13-18      14-18
18. Ryszkowska Renata Rehabilitant 8-12 13-18 8-11 13-17 8-12
19. Grunwald Magdalena Logopeda 14-18 8-12 13-17 13-17 8-12
20. Krakowiak Sylwia Logopeda 8-12 14-18 8-12 8-12 13-17
21. Piekarczyk Marlena Logopeda 8-13 14-18 8-12 13-17 11-14
22. Nicpoń Katarzyna Logopeda 13-18 8-12 14-18 8-12 8-11