Pracujemy w zespole: 9 psychologów, 8 pedagogów i 4 logopedów, a także 3 osoby obsługi administracyjnej.

HARMONOGRAM PRACY

            Pracowników PPP w Lubartowie obowiązujący od 01.09.2020r.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Jedut Lilla Dyrektor Z.O.
2. Bugała Jolanta Psycholog 14-18 8-11 8-13 8-12 13-17
3. Błachut Iwona Psycholog 8-13 12-16 14-18 13-17 8-11
4. Florek 

Wioletta

Psycholog 14-18 8-13 13-17 8-12 9-12
5. Dobrowolska

Katarzyna

Pedagog 8-12 8-12 8-12 13-17 14-18
6. Gajowniczek Patrycja Psycholog 8-11 4-18 12-16 13-17 8-13
7. Struk Małgorzata Pedagog 14-18 8-12 8-12 8-12 13-17
8. Fiutka Dorota Pedagog 8-12 14-18 8-12 13-17 8-12
9. Pilarczyk Joanna Psycholog 14-18 8-13 13-17 9-12 12-16
10. Dybała Monika Pedagog 14-18 8-12 13-17 8-12 8-12
11. Czerwonka Patrycja Psycholog  8-13 14-17 8-13 13-17 —–
12. Stańczyk Halina Psycholog 14-18 8-11 13-17 8-12 8-13
13. Kowalczyk Ewa Pedagog 8-12 14-18 8-12 8-12 13-17
14. Nakonieczna Ewa Pedagog 14-18 8-12 13-17 8-12 8-12
15. Katarzyna Nicpoń Psycholog 8-11 14-18 8-13 13-17 12-16
16. Zbiciak Alicja Psycholog 14-18 8-13 8-12 9-12  13-17
17. Ochmańska-Staszek Beata Pedagog  8-12 13-18 —- 13-17  8-12
18. Ryszkowska Renata Rehabilitant 13-17 14-18 9-13 8-12 8-12
19. Grunwald Magdalena Logopeda 14-18 8-12 8-12 8-12 12-16
20. Krakowiak Sylwia Logopeda 8-11 13-18 8-12 13-17 8-12
21. Piekarczyk Marlena Logopeda 14-18 9-13 13-17 8-12 8-12
22. Wójcik Anna Logopeda 8-12 14-18 12-16 13-17 8-12