Pracujemy w zespole: 8 psychologów, 9 pedagogów, 4 logopedów, 1 rehabilitant a także 3 osoby obsługi administracyjnej.

HARMONOGRAM PRACY

            Pracowników PPP w Lubartowie obowiązujący od 04.09.2023r.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Pilarczyk Joanna Dyrektor
2. Dejko Aleksandra Psycholog 14-18 8-11 14-17 8-13 8-13
3. Ochmańska-Staszek Beata Pedagog 8-13 14-17 8-13 14-18
4. Nicpoń Katarzyna Psycholog 8-13 13-16 8-13 14-18 8-11
5. Maciąg Katarzyna Pedagog 14-18 10-13 13-17 8-13 12-16
6. Walenciuk Patrycja Psycholog 8-11 13-17 8-13 14-18 12-16
7. Dybała Monika Pedagog 14-17 8-11 14-18 8-13 8-13
8. Jedut Lilla Pedagog 14-18 8-13 14-17 8-13 13-16
9. Podleśna Wioleta Psycholog 8-13 14-17 8-11 14-18 8-13
10. Serwin Dorota Pedagog 8-13 14-17 8-13 14-18 13-16
11. Piskorska Julita Psycholog 14-18 8-13 14-17 8-13 10-13
12. Flasińska Katarzyna Psycholog 13-16 8-13 14-18 8-13 14-17
13. Kowalczyk Ewa Pedagog 10-13 13-18 —- 14-18 8-13
14. Gajowniczek Patrycja Psycholog 8-13 14-17 8-13 14-18 13-16
15. Struk Małgorzata Pedagog 14-18 8-13 14-17 8-13 10-13
16. Pomian-Zbiciak Elżbieta Psycholog 14-18 8-13 14-17 8-13 12-15
17. Dobrowolska Katarzyna Pedagog 8-13 14-17 8-13 14-18 8-11
18. Płazieńska Arletta Rehabilitant 8-12 13-17 9-13 14-18 9-13
19. Grunwald Magdalena Logopeda 8-13 13-16 8-13 14-18 8-11
20. Jakubik-Nowakowska Anna Logopeda 14-18 8-12 13-17 9-13 11-15
21. Piekarczyk Marlena Logopeda 8-12 13-17 8-12 14-18 8-12
22. Puchacz Klaudia Logopeda 14-18 8-13 13-17 9-13 12-15

„Godziny dostępności”

Zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela – Nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obowiązują godziny dostępności.

Zamieszczamy poniżej harmonogram i zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu w wyznaczonych godzinach.

 

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Dzień tygodnia Godziny
1. Pilarczyk Joanna Dyrektor
2. Dejko Aleksandra Psycholog  poniedziałek 13-14
3. Ochmańska-Staszek Beata Pedagog  wtorek 16-17
4. Nicpoń Katarzyna Psycholog  piątek 11-12
5. Maciąg Katarzyna Pedagog  czwartek  13-14
6. Walenciuk Patrycja Psycholog poniedziałek 11-12
7. Dybała Monika Pedagog wtorek 11-12
8. Jedut Lilla Pedagog
9. Podleśna Wioleta Psycholog  środa 11-12
10. Serwin Dorota Pedagog  poniedziałek 13-14
11. Piskorska Julita Psycholog poniedziałek 13-14
12. Flasińska Katarzyna Psycholog  poniedziałek 12-13
13. Kowalczyk Ewa Pedagog poniedziałek 9-10
14. Gajowniczek Patrycja Psycholog piątek 12-13
15. Struk Małgorzata Pedagog środa 17-18
16. Pomian-Zbiciak Elżbieta Psycholog piątek 11-12
17. Dobrowolska Katarzyna Pedagog  wtorek 13-14
18. Płazieńska Arletta Rehabilitant wtorek 12-13
19. Grunwald Magdalena Logopeda środa 13-14
20. Jakubik-Nowakowska Anna Logopeda piątek 10-11
21. Piekarczyk Marlena Logopeda  piątek 12-13
22. Puchacz Klaudia Logopeda piątek 11-12