Pracujemy w zespole: 8 psychologów, 9 pedagogów, 4 logopedów, 1 rehabilitant a także 3 osoby obsługi administracyjnej.

HARMONOGRAM PRACY

            Pracowników PPP w Lubartowie obowiązujący od 05.09.2022r.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Jedut Lilla Dyrektor Z.O.
2. Bugała Jolanta Psycholog 13-18 8-11 8-11 8-13 13-17
3. Błachut Iwona Psycholog 8-11 12-16 13-17 14-18 8-13
4. Florek 
Wioletta
Psycholog 13-18 8-11 13-17 8-13 10-13
5. Dobrowolska
Katarzyna
Pedagog 8-13 14-18 8-13 14-17 13-16
6. Gajowniczek Patrycja Psycholog 8-13 13-17 10-13 14-18 8-12
7. Struk Małgorzata Pedagog 14-18 10-13 13-17 8-13 12-16
8. Fiutka Dorota Pedagog 8-11 8-13 8-13 14-18 10-13
9. Pilarczyk Joanna Psycholog 13-18 8-13 13-17 14-17 8-11
10. Dybała Monika Pedagog 14-18 10-13 13-17 8-13 12-16
11. Walenciuk Patrycja Psycholog 8-13 13-18 10-13 14-17 8-11
12. Serwin Dorota Pedagog 14-18 8-13 13-16 8-13 10-13
13. Kowalczyk Ewa Pedagog 8-13 8-13 14-18 14-17 —–
14. Nakonieczna Ewa Pedagog 14-18 13-17 12-16 10-13 8-13
15. Katarzyna Nicpoń Psycholog 10-13 8-13 8-11 14-18 12-17
16. Zbiciak Alicja Psycholog 14-18 8-11 13-17 8-13 13-17
17. Ochmańska-Staszek Beata Pedagog 8-13 14-18 —- 14-17 8-13
18. Ryszkowska Renata Rehabilitant 8-12 13-18 8-12 14-17 9-13
19. Grunwald Magdalena Logopeda 8-12 14-18 8-13 14-17 12-16
20. Krakowiak Sylwia Logopeda 8-12 13-17 8-13 14-18 12-15
21. Piekarczyk Marlena Logopeda 14-18 8-12 13-17 9-13 8-12
22. Puchacz Klaudia Logopeda 14-18 8-12 13-17 9-13 8-12

 

„Godziny dostępności”

Zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela – Nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obowiązują godziny dostępności.

Zamieszczamy poniżej harmonogram i zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu w wyznaczonych godzinach.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Dzień tygodnia Godziny
1. Jedut Lilla Dyrektor  czwartek 9-10
2. Bugała Jolanta Psycholog  środa 11-12
3. Błachut Iwona Psycholog wtorek 11-12
4. Florek 
Wioletta
Psycholog piątek 9-10
5. Dobrowolska
Katarzyna
Pedagog wtorek 13-14
6. Gajowniczek Patrycja Psycholog wtorek 12-13
7. Struk Małgorzata Pedagog środa 17-18
8. Fiutka Dorota Pedagog piątek 13-14
9. Pilarczyk Joanna Psycholog piątek 11-12
10. Dybała Monika Pedagog wtorek 11-12
11. Walenciuk Patrycja Psycholog środa 9-10
12. Serwin Dorota Pedagog piątek 13-14
13. Kowalczyk Ewa Pedagog środa 13-14
14. Nakonieczna Ewa Pedagog środa 9-10
15. Katarzyna Nicpoń Psycholog środa 11-12
16. Zbiciak Alicja Psycholog wtorek 11-12
17. Ochmańska-Staszek Beata Pedagog wtorek 13-14
18. Ryszkowska Renata Rehabilitant wtorek 12-13
19. Grunwald Magdalena Logopeda poniedziałek 12-13
20. Krakowiak Sylwia Logopeda piątek 11-12
21. Piekarczyk Marlena Logopeda piątek 12-13
22. Puchacz Klaudia Logopeda czwartek 8.30-9; 10.45-11.15