doradca zawodowy

Szanowni rodzice i drodzy uczniowie!

Jeśli macie pytania dotyczące kontynuacji ścieżki edukacyjnej, czy zasad rekrutacji na kolejny etap edukacyjny, zapraszamy do kontaktu telefonicznego i e-mailowego z doradcą zawodowym.

Dorota Fiutka –doradca zawodowy PPP w Lubartowie

Tel. 81 8552268
E – mail: fiutka@poradnialubartow.pl

 

LINKI – informacje, materiały , testy predyspozycji zawodowych przydatne przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły

www.doradztwo.ore.edu.pl
• filmy o zawodach,
• wyszukiwarka szkół i placówek,
• publikacje,
• linki.
www.koweziu.edu.pl
• publikacje o zawodach,
• informator o zawodach szkolnictwa zawodowego,
• broszury dla rodziców,
• klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,
• opisy obszarów i zawodów,
• psychotesty.
www.cdzdm.pl
• informator o zawodach,
• nowe zawody,
• kwestionariusze zainteresowań,
• testy predyspozycji zawodowych.
https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody
• szczegółowe opisy zawodów ( Doradca 2000).
www.perspektywy.pl
• matura, studia, kierunki kształcenia, rankingi szkół.
www.cogito.com.pl
• matura, studia, kierunki kształcenia.

     Wybór szkoły ponadpodstawowej, kształcenia zawodowego jest pierwszą „dorosłą ”decyzją życiową, stąd zrozumiałe, że młodzi ludzie bardzo przeżywają tę sytuację. Jest to ważny moment również dla rodziców i dla nauczycieli-wychowawców, którzy pragną jak najskuteczniej wspomóc swych podopiecznych. Trafny wybór może być początkiem wytyczenia przyszłej kariery, fundamentem sukcesu w życiu zawodowym. Co zatem zrobić, by podjąć dobrą decyzję? Na pewno trzeba poświęcić temu problemowi sporo czasu i uwagi, zebrać solidny zasób informacji. Wiedza niezbędna, by można było na niej oprzeć świadomy wybór musi obejmować obiektywną i rzetelną samoocenę, informację o świecie zawodów oraz znajomość oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego.

Tak więc po pierwsze – poznaj siebie. Ważne jest, by przed wyborem szkoły wiedzieć jak najwięcej o sobie: Żeby ułatwić sobie decyzję, trzeba wziąć pod uwagę:
– wyniki osiągane w nauce – mogą pomóc określić Twoje możliwości intelektualne i pracowitość, aby pod tym kątem myśleć o wyborze szkoły;
– motywacja do nauki – jeśli brakuje Ci jej, trudno będzie nastawić się np. na długotrwały proces kształcenia, który zazwyczaj wiąże się z wyborem technikum i ogólniaka;
– stan zdrowia – jest on ważny przy wyborze szkół branżowych i większości techników; porozmawiaj z rodzicami o Twoim stanie zdrowia, czy nie jest on przeciwwskazaniem do wykonywania niektórych zawodów (pomocny może być lekarz medycyny pracy);
– zainteresowania i mocne strony – to one są najpraktyczniejszym przewodnikiem przy wyborze szkoły; przecież jeżeli interesuje Cię biologia, nie wybierzesz technikum kształcącego informatyków;
– uzdolnienia, predyspozycje – jeśli w wolnej chwili czeszesz swoje koleżanki, a one są zadowolone z Twojego dzieła, może warto wybrać już konkretny zawód;
-zastanów się, czym się interesujesz; pomyśl, w jakiej grupie zawodowej mieści się twój wybór, jakie relacje preferujesz : człowiek – człowiek, człowiek – technika, człowiek – obraz artystyczny, człowiek – system znaków, człowiek – przyroda;
-pomyśl o wartościach, na których Ci zależy, o celach i marzeniach, które chcesz zrealizować w przyszłości, czy są możliwe do zrealizowania w szkole, o której myślisz;
– odległość do szkoły – ten czynnik też jest ważny, bo jeżeli interesująca Cię szkoła jest bardzo daleko, dojazd będzie Ci zabierał sporo czasu, którego potem może Ci brakować na przygotowywanie się do zajęć na kolejny dzień albo na relaks czy rozwijanie swoich zainteresowań.
– zrób bilans swoich mocnych i słabych stron (spróbuj ocenić cechy charakteru, umiejętności, wszystko, co może ci pomóc osiągnąć sukces w nowej szkole);

Po drugie – poznaj świat zawodów.
Doskonałym miejscem poszukiwania informacji o zwodach jest oczywiście Internet. Nie wychodząc z domu można posiąść wiedzę, jak wygląda praca w interesującym cię zawodzie. Jeśli zdołałeś dobrze poznać siebie, to zwykle wiesz, co cię interesuje, jakie masz predyspozycje i w jakiej pracy mogą się one przydać. Konfrontacja własnych predyspozycji i preferencji z wymaganiami zawodu jest niezbędnym elementem świadomego wyboru, zwłaszcza że wiele profesji ma podobnie brzmiące, tajemnicze nazwy.
Na rynku pracy jest 2455 zawodów i specjalności, które zostały opisane w „Klasyfikacji zawodów i specjalności” na potrzeby rynku pracy. Opracowanie to pozwala zapoznać się z nazwami zawodów, ich wielością, umożliwia sprawdzenie, czy w naszym kraju jest szansa na podjęcie kształcenia w danym zawodzie i na jakim poziomie. Klasyfikacja zawodów i specjalności jest dostępna m.in. nastronie:www.psz.praca.gov.pl.

Kiedy już znasz siebie; wiesz, który zawód szczególnie przypadł ci do gustu, przyszła pora na wybranie szkoły, która umożliwi zdobycie wymarzonego zawodu.
Oferta szkolnictwa ponadpodstawowego jest na tyle bogata, że pozwala każdemu wykorzystać atuty i ominąć przeszkody.
Tu krótka charakterystyka dostępnych typów szkół.
Liceum ogólnokształcące to najlepszy wybór jeśli marzysz o zawodzie, który wymaga wyższego wykształcenia (np. prawnik, lekarz, dziennikarz, psycholog). Jest to czteroletnia szkoła, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Licea ogólnokształcące proponują klasy, w których dwa lub trzy przedmioty będą nauczane w zakresie rozszerzonym. Dlatego ważne jest sprawdzenie już na tym etapie, jakie przedmioty są wymagane na maturze przez uczelnie wyższe na kierunkach, które cię interesują. Np. jeśli myślisz o zawodzie lekarza, to strzałem w dziesiątkę będzie klasa z rozszerzeniem biologiczno-chemicznym. Z kolei gdy chcesz dostać się na filologię angielską, to wybór klasy z rozszerzeniem humanistyczno-językowym będzie lepszym rozwiązaniem, natomiast dostanie się na studia politechniczne, informatykę czy architekturę umożliwi rozszerzenie z matematyki.
Wiedz jednak, że po liceum możesz także kontynuować dalszą naukę w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Kolejna propozycja to pięcioletnie technikum. Po jego ukończeniu będziesz miał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Decydując się na wybór tego typu szkoły ponadgimnazjalnej, wybierasz zawód (np. technik mechanik, technik pojazdów samochodowych) i jednocześnie zdobywasz wykształcenie średnie, którego ukoronowaniem jest matura. Absolwent technikum, który zdecyduje się na studia wyższe związane tematycznie z wybranym dotychczas zawodem, ma solidne przygotowanie do określonego kierunku na studiach. Przykładowo jeśli uczeń ukończył technikum: technik informatyk, zdał maturę z matematyki ma dobre przygotowanie i solidną bazę do studiów informatycznych albo takich, na których informatyka jest ważna, na przykład na mechatronice. Absolwent technikum może szukać pracy w wyuczonym zawodzie, zdobywać kwalifikacje zawodowe także w szkole policealnej (wybierając inny zawód niż wyuczony), jeśli np. nie zdał matury czy też nie chce podejmować studiów wyższych. Może również łączyć pracę zawodową ze studiami. Wybór dalszego rozwoju zależy od absolwenta, od jego potrzeb i możliwości.
Osoby zainteresowane szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i jak najszybszym podjęciem pracy zwykle wybierają trzyletnią szkołę branżową I stopnia. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ale pozwala też dalej kształcić się w szkole branżowej II stopnia, gdzie może zdobyć tytuł technika. Może też kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i uzupełniać wykształcenie techniczne na kursach kwalifikacyjnych. Wybierając szkołę branżową uczniowie dzięki dużej liczbie godzin zajęć praktycznych, nabywają kompetencji zawodowych potrzebnych w wybranym zawodzie. Wybór tej szkoły to mniej teorii, a więcej praktyki zawodowej, przygotowanie do tego, by w przyszłości pracować i dalej, gdy przyjdzie na to czas i motywacja, się uczyć.

Jak wybrać tę konkretną , najlepszą dla Ciebie szkołę? Kilka praktycznych porad.
Dokonaj analizy oferty edukacyjnej wybranych szkół za pośrednictwem stron internetowych szkół. Zaglądając tam sprawdź wymogi rekrutacyjne obowiązujące w szkołach.
Poszukaj znajomych uczących się w interesującej cię szkole, porozmawiaj z nimi, dowiedz się, czy warto zabiegać o miejsce w tej szkole, wykorzystuj tzw. pocztę pantoflową. Korzystaj z dostępnych rankingów szkół ponadpodstawowych, czytaj prasę lokalną, szczególnie w okresie rekrutacji są w niej informacje o szkołach w najbliższej okolicy.
W planowaniu swojej przyszłości warto skorzystać z pomocy fachowca. Osobą zajmująca się udzielaniem pomocy w wyborze profili kolejnych szkół lub znalezieniu właściwego dla danej osoby zawodu jest doradca zawodowy. Pracuje on z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jego główne zadania to:
– pomaganie w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, – zajmowanie się diagnozą predyspozycji zawodowych, – prowadzenie porad indywidualnych – organizowanie zajęć grupowych (np. warsztaty, pogadanki, spotkania informacyjne), – wspieranie młodzieży poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.
Doradca nigdy nie podejmuje decyzji za ucznia, nie licz, że jeśli przyjdziesz do doradcy zawodowego, powie on, co masz zrobić, jakiego dokonać wyboru, że dostaniesz gotową instrukcję postępowania. Nie daje gotowych rozwiązań, recept na życie, także zawodowe. Doradca pomaga, wspiera w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Doradca nie zadecyduje, co jest najważniejsze, raczej wskaże azymut poszukiwań, pomoże Ci lepiej poznać siebie, swoje predyspozycje i preferencje zawodowe. Ostateczna decyzja należy zawsze do ciebie.
Wszystkich niezdecydowanych, ale również tych którzy potrzebują potwierdzenia słuszności swego wyboru zapraszamy do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lubartowie, gdzie każdy uczeń z naszego powiatu może uzyskać bezpłatne wsparcie doradcy zawodowego.

W związku z aktualną sytuacją i zawieszeniem bezpośredniej pracy z klientem zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź e mailowego – fiutka@poradnialubartow.pl

Dorota Fiutka
Doradca zawodowy PPP w Lubartowie