Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz 3

ZACHĘCANIE DZIECKA DO WSPÓŁPRACY

Wszyscy rodzice świata chcieliby nakłonić swoje dzieci do współpracy – żeby dzieci robiły to, co chcemy i nie robiły tego, czego nie chcemy.
Stosujemy różne metody:
MOTYWACJA NEGATYWNA – rozkazywanie, manipulacje, krzyki, kary, groźby, prawienie kazań, straszenie, przekupywanie, dawanie za przykład innych. Reakcje dziecka na takie działania mogą być pozytywne – dziecko się posłucha, ale na tę chwilę, potem znowu trzeba upominać, krzyczeć, grozić, karać itd, ponieważ dziecko nie uwewnętrznia przy takich metodach wartości, które mu przekazujemy. Takie negatywne metody najczęściej rodzą
u dzieci bunt, opór, oszukiwanie.
MOTYWACJA POZYTYWNA – dotyczy metod opartych na szacunku do dziecka i siebie samego – to obie strony (rodzice i dzieci) starają się wspólnie znaleźć rozwiązania korzystne dla wszystkich. Budujemy wewnętrzną motywację dziecka do współpracy.
Rodzicu, zrozum uczucia swojego dziecka:
• Czy Ty zawsze chętnie się uczyłeś?
• Czy Ty zawsze chętnie sprzątałeś swój pokój?
• Czy Ty zawsze chętnie pomagałeś rodzicom?

RECEPTA NA MOTYWOWANIE:
1. Opisz, co widzisz lub przedstaw problem – Jasiu, w zlewie widzę brudne naczynia.
2. Udziel informacji – Nie mogę zrobić obiadu, bo nie mam pustego zlewu i czystych naczyń.
3. Wyraź to jednym słowem – Jasiu, naczynia.
4. Opisz, co czujesz – Złości mnie, gdy widzę pełny zlew.
5. Napisz liścik – Pozmywaj nas – Naczynia.

Jest to metoda bez porażek, bezpieczna, bo nie wskazuje winnego, co wywołuje u dzieci często bunt i wyparcie (to nie ja, to nie moja wina).
Na zajęciach warsztatowych ćwiczymy techniki dobrego kontaktu z dziećmi; bez złości, krzyku, agresji.

Małgorzata Struk