Zabawy z dzieckiem w 1-2 roku życia:

– poznawanie dotykiem przedmiotów o różnej twardości, strukturze: rozebrane dziecko leży na brzuchu materacu, wyciąga rękę po zabawki podawane mu raz z lewej, raz z prawej strony;
– stymulowanie mięśni ust i pracy języka: smarowanie ust cieniutka warstwa miodu; dotykanie ust dziecka kostką lodu;
– wskazywanie osób z najbliższego otoczenia i na obrazkach;
– chwytanie drobnych przedmiotów (klocków, koralików); wrzucanie mniejszych przedmiotów do większych;
– układanie z klocków pociągu, wieży;
– porządkowanie zabawek według jednaj cechy: klocki, misie, lalki;
– dobieranie w pary przedmiotów, gra w memo;
– składanie obrazków z 2 części;
– rysowanie na dużej powierzchni;
– łączenie kropek linią;
– zabawy plasteliną;
– zabawy z piłką: turlanie, toczenie piłek po wyznaczonej trasie, do drugiej osoby.
Zabawy z dzieckiem w młodszym wieku przedszkolnym (3-4-latki):

– naśladowanie czynności różnych osób: „Co robi mama?”;
– wyszukiwanie przedmiotów, zabawek w najbliższym otoczeniu, „Proszę, daj mi…”;
– wyszukiwanie obrazka do przedmiotu;
– wskazywanie nieprawidłowości we wskazanym przedmiocie, np. rodzic na maskotkę psa mówi „To jest kot” a dziecko ma go poprawić;
– układanie przedmiotów w określonym miejscu, np. „Połóż autko na stole”;
– układanie przedmiotów według określonej zasady, np. według koloru;
– układanie figur geometrycznych, klocków, obrazków w prostych ciągach, np. koło-kwadrat- koło-kwadrat;
– dostrzeganie podobieństw i różnic na obrazkach;
– porządkowanie przedmiotów według cechy;
– składanie obrazków z 3-4-części;
– liczenie przedmiotów od lewej do prawej; liczenie palców rąk;
– rysowanie linii pionowych i poziomych, falowanych i ukośnych;- malowanie na dużych powierzchniach.
Zabawy z dzieckiem w starszym wieku przedszkolnym (4-5-latki):

– obserwacja pogody za oknem, zmian zachodzących w porach roku;
– nazywanie cech przedmiotów: wielkości, koloru, kształtu;
– rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych;
– zabawy tematyczne: w dom w rodzinę, w sklep itp.;
– zabawy w teatrzyk;
– naśladowanie i odtwarzanie dwustopniowych działań, np. „ Podejdź do drzwi i klaśnij”;
– układanie ciągów rytmicznych, prostych szlaczków, np. kot, mysz, pies;
– zabawa „Co tu nie pasuje?”, „Czego brakuje?”;
– dobieranie przedmiotów, obrazków według jednej lub więcej cech, np. „Wybierz trójkąty duże, zielone” itp.;
– rysowanie kształtów figur przez łącznie linii, punktów;
– zabawy z przemieszczaniem się w przestrzeni, np. „Ide do przodu, do tyłu, trzy kroki przed siebie” itp.;
– zabawy ruchowe ze wskazywaniem części ciała, np. „Głowa, ramiona, kolana, piety…” itp.;
Zabawy z dzieckiem 6-letnim:

– wyszukiwanie par takich samych liter, cyfr, sylab;
– układanie budowli z figur według wzoru i z pamięci;
– nazywanie liter podobnych do siebie: m-n-u-w, b-p-d-g;
– składanie liter i cyfr z części;
– dorysowywanie brakujących elementów na obrazkach;
– rysowanie po śladzie liter;
– zabawy w różne rodzaje chodu: jak kot, jak gąsienica, jak żaba itp.;
– zabawy z woreczkami: noszenie na głowie, rzucanie do celu itp.;
– wycinanki; wylepianki, np. pisanek wielkanocnych;
– lepienie z plasteliny różnych kształtów, np. liter;
– zszywanie plastikową igłą dwóch części materiału, przyszywanie guzików;
– zabawa w „cień”- naśladowanie ruchów drugiej osoby;
– skakanie przez skakankę, gra w gumę.
Katarzyna Dobrowolska