Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

  1. W zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju mogą uczestniczyć wszystkie dzieci, które mają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  2. Wczesne wspomaganie rozwoju polega na stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka oraz wsparciu jego rodziny.
  3. Realizując wczesne wspomaganie rozwoju w naszej poradni prowadzimy:

– terapię psychologiczną,

– terapię pedagogiczną,

– terapię logopedyczną,

– rehabilitację ruchową,

– terapię integracji sensorycznej,

– udzielamy porad i wskazówek do pracy dla rodziców,

– psychoterapię rodziny zwiazaną z trudnościami w akceptacji niepełnosprawności dziecka,

– działalność informacyjną na temat prawnych i instytucjonalnych możliwości pomocy dziecku.

  1. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach indywidualnych.
  2. Dziecko ma możliwość uczestnictwa w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju w wymiarze minimum 4 godzin w miesiącu.
  3. Od nowego roku szkolnego proponujemy nowe formy zajęć grupowych:

– „Usprawnianie manualne z elementami sensoplastyki”

– „Zajęcia usprawniające motorykę z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej”