W poradni prowadzimy terapię EEG Biofeedback.

 

Biofeedback to biologiczne sprzężenie zwrotne, które polega na możliwości zmiany procesów fizjologicznych zachodzących w mózgu człowieka, na podstawie uzyskiwanych w sposób bezpośredni parametrów tego procesu.

Zastosowanie EEG biofeedback polega na pomiarze funkcji fizjologicznych połączonych z treningiem samokontroli, co powoduje , że człowiek ma wpływ na reakcje fizjologiczne i uczy się w jaki sposób je kontrolować. Kontrola ta jest możliwa dzięki informacjom zwrotnym, które są przekazywane na monitorze komputera drogą wzrokową (obraz) i słuchową (dźwięk).

Celem treningów EEG biofeedback jest osiągnięcie takiej pracy mózgu, aby wytworzyć odpowiednią reakcję, która poprzez trening będzie utrwalona.

Program przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci (od lat 6) i młodzieży:
– z nadpobudliwością psychoruchową,
– z zaburzeniami w koncentracji uwagi,
– z zaburzeniami emocjonalnymi,
– z nadmiernym poziomem stresu,
– z obniżonymi możliwościami zapamiętywania,
– z dysleksją,
– z trudnościami w nauce.