Od wielu lat prowadzimy warsztaty „Szkoła dla rodziców”:

– „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

 

Rodzice mogą skorzystać z porad indywidualnych udzielanych przez specjalistów:

  • psychologa lub pedagoga – w zależności od zgłaszanego problemu dotyczącego funkcjonowania szkolnego dziecka,
  • logopedy i neurologopedy – dla rodziców dzieci mających trudności w wymowie,
  • doradcy zawodowego – dla rodziców dzieci podejmujących decyzje edukacyjno- zawodowe.

 

Wspomagamy umiejętności wychowawcze rodziców poprzez organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych i prelekcji prowadzonych na terenie szkół.

– „Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny”,

– „Gotowość szkolna dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej”,

– „Agresja wśród dzieci i młodzieży. Przyczyny, skutki, zapobieganie, rola rodziny”,

– „Bezpieczny Internet”,

– „Rola rodziny w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej”,

– „Wspieranie procesów integracji sensorycznej poprzez codzienną działalność dziecka”.