W swojej ofercie mamy szeroki wybór form pomocy skierowanych do Rodziców

 

Na terenie poradni od wielu lat są prowadzone warsztaty  „Szkoła dla rodziców”:

– „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”,

– „Rodzeństwo bez rywalizacji”

 

Rodzice mogą skorzystać z indywidualnej porady psychologa lub pedagoga w zależności od zgłaszanego problemu dotyczącego dziecka.

 

Odbywają się także konsultacje logopedyczne w poradni dla rodziców dzieci mających trudności w wymowie.

 

Prowadzimy również prelekcje dla rodziców na terenie szkół:

– „Rola rodziny w przezwyciężaniu problemów dorastającej młodzieży”

– „Agresja wśród dzieci i młodzieży. Przyczyny, skutki, zapobieganie, rola rodziny”

– „Gotowość dzieci do podjęcia nauki w kl. I”

– „Wytyczanie granic w wychowaniu”

– „Zagrożenia dla dzieci płynące z internetu”

– „Jak konsekwentnie wyrażać oczekiwania wobec dziecka”

– „Rola rodzica we wzmacnianiu pozytywnych zachowań ucznia”

– „ Wspieranie procesów integracji sensorycznej poprzez codzienną działalność dziecka”- dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

– Wspomagamy umiejętności wychowawcze rodziców w formie warsztatów psychoedukacyjnych prowadzonych na terenie szkół.