Prowadzimy badania przesiewowe na terenie szkół:

– funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci 6-letnich,

– badania logopedyczne,

– badania programem „Słyszę”.

 

Prowadzimy zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów kl. I szkół ponadpodstawowych.

 

Wspieramy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci poprzez prowadzenie programów profilaktycznych:

– „Alkohol kradnie wolność”,

– „Przełącz się na wartości”,

– „Spotkania z Leonem” (dla dzieci w wieku 5-9 lat),

warsztatów psychoedukacyjnych:

– „Bezpieczeństwo w Internecie”,

– „Wartości w życiu codziennym i społecznym”,

– „Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych”,

– „Jak sobie radzić ze stresem przed klasówką?”,

– „Co zrobić, aby polubić naukę – czyli jak się motywować?”,

– „Program wspierania rozwoju emocjonalnego u dzieci w wieku przedszkolnym”,

– „Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci zdolnych”,

– „Efektywne techniki uczenia się”,

– Warsztaty interwencyjno-psychoedukacyjne „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i rozwiązywanie konfliktów w klasie”,

treningów interpersonalnych:

– „Trening Umiejętności Społecznych TUS” dla dzieci ze starszych klas szkół podstawowych,

– „Trening Zastępowania Agresji ART”,

– „Trening umiejętności rozwiązywania problemów dla klas IV-VIII”,

– Warsztaty terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych (8-12 lat).

 

Wspieramy uczniów w wyborze dalszych kierunków kształcenia poprzez:

– prowadzenie warsztatów „Planowanie kariery zawodowej w oparciu o świadomość własnej hierarchii wartości”,

– zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Przeprowadzamy również interwencje kryzysowe dla dzieci i młodzieży oraz prowadzimy punkty konsultacyjne w szkołach.